ขอบคุณ คุณโอกาส

Play

ร่วมขีดเขียนอนาคตไปพร้อมกับพวกเขา ด้วยการมีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อให้การศึกษา ให้ความรู้ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” เพราะเราไม่เพียงให้การศึกษา แต่ยังปลูกจิตสำนึกของคุณธรรมความดีให้แก่เด็กๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ “พัฒนาเยาวชน” ให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่ดี

รายละเอียด

 

 

ชีวิตนักเรียนทุน

จดหมายจากนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่บอกเล่าเรื่องราวในชีวิต
การเรียน กิจกรรม ความรู้สึก ความคิด และปัญหาอุปสรรคต่างๆ
ติดตามการเจริญเติบโตของพวกเขาได้จากชีวิตนักเรียนทุน

ดูทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

ทุนการศึกษา

อยากเป็นนักเรียนทุน

ดาวน์โหลดยุวพัฒน์สาส์น

ร่วมให้โอกาสได้หลายวีธี

เผยแพร่ข่าวสารอาสาสมัครปันกันระดมทุนบริจาคบริจาค