มูลนิธิยุวรักษ์

มูลนิธิยุวรักษ์ ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านรักษาพยาบาลและสุขพลานามัยของเด็กยากไร้ที่ด้อยโอกาส ผ่านโครงการอย่าง โครงการสมทบค่าผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็กยากไร้, โครงการช่วยเหลืออาหารกลางวันและค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กกำพร้า, จัดส่งนมผงให้เด็กทารกที่มารดาติดเชื้อเอดส์และค่าอาหาร เป็นต้น
www.facebook.com/yuvaraksa.foundation

แบ่งปัน