เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

 

'การศึกษา เปลี่ยนชีวิต สร้างอนาคต'

การได้รับโอกาสทางการศึกษาทำให้เด็กน้อยในวันนั้นได้เรียนรู้
และเติบโตจนสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตเพื่อดูแลตนเอง
และครอบครัวได้ ที่สำคัญที่สุด พวกเขาเหล่านั้นได้เติบโตเป็น
คนดีของสังคม 

จากวันนั้นที่พวกเขาเป็นผู้รับ วันนี้...พวกเขาคือผู้ให้ที่พร้อม
จะตอบแทนให้กับสังคมไทยที่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเขาตลอดมา

 

นันทวรรณ สุทธิสุวรรณ์

หนทางของเราแต่ละคนนั้นไม่ได้ราบเรียบตลอดการเดินทาง ระหว่างทางน้องๆ จะต้องพบกับความยาก ความลำบาก ความท้าทาย ที่รอให้น้องๆ ก้าวข้ามผ่านไปให้ได้

จินตนา วงศ์ไชย (แมว) จ.แพร่

ทุกความพยายามอาจไม่นำมาซึ่งความสำเร็จทุกครั้งไป แต่คนที่ประสบความสำเร็จนั่นเพราะ “ความพยายาม”

หทัยกาญจน์ อิกไวย์โล (จางวางคง) จ.สุโขทัย

เพียงแค่เรามีความเชื่อว่าเราสามารถทำทุกสิ่งได้ จะตัดสินใจเลือกอะไรก็ไม่สำคัญ เพียงทำสิ่งนั้นด้วยความรัก ความซื่อสัตย์ และทำให้เต็มที่อย่างดีที่สุด ก็จะมีความสุขและมีความภูมิใจในตัวเอง

อรยา ชวาเขต จาก จ.น่าน

อาชีพครูนั้น ไม่ใช่แค่สอนเด็กให้มีความรู้ ให้เป็นคนเก่งเท่านั้น แต่ต้องปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กเป็นคนดีด้วย

Pages