ชีวิตนักเรียนทุนปัจจุบัน

 

"สำหรับใครบางคน โอกาส คือ สิ่งที่เขาได้มาง่ายๆ
โดยไม่ต้องไขว่คว้า จนบางทีเขาก็มองไม่เห็นคุณค่าของมัน
แต่สำหรับใครหลายๆ คน เขาต้องตามหา เฝ้ารอวันเวลาที่จะ
มีคนหยิบยื่นโอกาสนั้นมาให้ บางทีการได้รับโอกาสเพียงแค่
เสี้ยววินาทีหนึ่ง อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนหนึ่งคน
ให้เปลี่ยนไปตลอดชีวิต"
น้องสุภาวดี คำภูษา หนึ่งในนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

 

ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ 
รหัสนักเรียนทุน 50-082

"ผมจะกลับมาช่วยเหลือน้องๆ ให้ได้รับทุนเหมือนอย่างที่ผมได้รับ ให้น้องๆ ได้มีโอกาสทำตามความฝันอย่างผมโดยไม่มีอุปสรรคคือความยากจน"

ชั้น ม.6  จ.ศรีสะเกษ
รหัสนักเรียนทุน 51-206
“บางครั้งเราเองอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ได้มีความสามารถหรืออาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีประโยชน์ต่อคนอื่นได้ ถ้าตัวเรานั้นมีจิตใจเข้มแข็ง อยากช่วยเหลือคนอื่น เราก็ลองลงมือปฎิบัติ”

ชั้น ม.2  กาญจนบุรี
รหัสนักเรียนทุน 55-002

“ฉันอยากจะเรียนให้สูงที่สุดเพื่อที่จะได้ทำงานดีๆ เพื่อที่จะได้เลี้ยงแม่และยายให้สุขสบาย อนาคตฝันอยากเป็นตำรวจ จะได้จับคนเลวหมดไปจากโลกนี้ โลกนี้จะได้สงบสุขค่ะ”

Pages