รับสมัครอาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 2

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้
มูลนิธิฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและประคับประคองเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสไปด้วยกันขึ้น โดยจัดกิจกรรม “Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง”  เปิดรับอาสาสมัครมาเขียนจดหมายให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และไม่หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
จากกิจกรรม Pen Pal Day ครั้งที่ 1 ที่ผ่านมา อาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 34 คน สามารถตอบจดหมายน้องนักเรียนทุนได้ประมาณ 400 ฉบับ
เมื่อน้อง ๆ ได้รับจดหมายจากพี่ ๆ อาสา ทำให้น้องมีกำลังใจ มีแนวทางและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น ดังนี้
“ผมได้รับจดหมายของพวกพี่แล้วครับ ผมดีใจที่พี่เป็นกำลังใจให้ผม ผมจะเป็นเด็กดีครับ และจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่และครูอาจารย์ทุกท่านครับผม ”
“หนูคิดถึงพี่ ๆ จังเลย อยากเห็นพี่ ๆ จังว่าจะใจดีเหมือนกับที่ส่งจดหมายมาคุยกับหนูด้วยตลอดมั๊ยนะ”
“ดีใจมากเลยที่พี่ตอบจดหมายของหนู อ่านแล้วจะร้องไห้เลย ขอบคุณมากนะคะ สำหรับเด็กคนนี้ มันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก ซึ้งมากเลยค่ะ ขอบคุณอีกครั้งนะคะ”

ภาระกิจของอาสา

 • เขียนจดหมาย ให้กำลังใจนักเรียนทุน จำนวน 10 ฉบับ ต่อ อาสาสมัคร 1 ท่าน

คุณสมบัติอาสาสมัคร

 • อายุ 20-55 ปี
 • ลายมือเรียบร้อย อ่านง่าย
 • มีทัศนคติเชิงบวก ต่อนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
 • มีทักษะการจับประเด็นและสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างเข้าใจง่าย สั้น กระชับ
 • มีความตั้งใจ เขียนจดหมายให้กำลังใจแก่นักเรียนทุน ต่อเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และครอบครัว
 • เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนทุน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือเรื่องที่จะละเมิดต่อสิทธิเด็กของนักเรียนทุน
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้น จนจบกิจกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

วัน /เวลาปฏิบัติงาน

 • วันเสาร์ ที่ 27 ตุลาคม 2561
 • ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น.

ประโยชน์ที่อาสาจะได้รับ

 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุนได้มีที่พึ่งทางใจ และได้คำแนะนำที่เหมาะสม
 • ได้แบ่งปันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
 • ได้รับความภูมิใจ จากการได้ลงมือทำงานอาสาด้วยตนเอง
 • ได้เห็นคุณค่าและพลังของตัวหนังสือจากการตอบจดหมาย ส่งผ่านในรูปแบบกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุน
 • ได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิยุวพัฒน์

จำนวนรับอาสาสมัคร

 • จำนวน 30 คน

ปฏิทินกิจกรรม

สมัครเป็นอาสา
สอบถามเพิ่มเติม : คุณกรวิกา โทรศัพท์ : 02 301 1143 มือถือ : 092 263 6915
อีเมล : kornwika.k@ybf.premier.co.th เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.
2018-10-11T18:01:21+00:00 11 ตุลาคม 2018|งานอาสาสมัคร|