เปิดรับสมัคร Student Volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี  นอกจากการให้ทุนการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่าการที่จะทำให้นักเรียน เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3 นั้น มูลนิธิยุวพัฒน์ต้องทำงานประคับประคองนักเรียนควบคู่กันไปด้วย  โดยการติดตามการเรียน การให้กำลังใจ สร้างความเข้าใจเรื่องการรับทุนการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิในการรับทุนในแต่ละภาคเรียนต่อเนื่อง ตลอดจนชวนน้องคุยสอบถามความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน

ปัจจุบันมีนักเรียนทุนทั้งหมดประมาณ 8,451 คน กระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังนั้นมูลนิธิฯ จึงได้จัดทำโครงการ “Student Volunteer” ติดตามนักเรียนทุนขึ้น เพื่อเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร “Student Volunteer” ติดตามนักเรียนทุน ปฏิบัติงานติดตาม ชวนคุย ให้ข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา และเขียนตอบจดหมายให้กำลังใจ แก่นักเรียนทุนในระดับสายสามัญ (ม.1 – ม.6) อายุระหว่าง 13 – 18 ปี โดยครอบคลุมข้อมูลพื้นฐาน ประเด็นดังต่อไปนี้

 • ชวนน้องคุยเรื่องความเป็นอยู่ ชีวิตประจำวัน งานอดิเรก ความชอบ
 • ชวนน้องทบทวนความเข้าใจเรื่องทุนการศึกษา ได้แก่ จำนวนปีที่ได้รับทุน, เอกสารที่ต้องส่งเพื่อให้ได้รับเงินทุนทุกภาคเรียน, การรับทุนต่อหลังจากจบชั้น ม.3
 • ชวนน้องคุยเรื่องการเลือกเรียนต่อ สายสามัญ สายอาชีพ ต้องทำอย่างไร เพื่อให้น้องนักเรียนทุนมองเห็นความสนใจและทิศทางในการเรียนต่อของตนเอง
 • เชิญชวนน้องนักเรียนทุน เข้าเป็นสมาชิกช่องทางสื่อสารของมูลนิธิฯ ได้แก่ เฟซบุ๊กกลุ่มปิด นักเรียนทุนยุวพัฒน์, ไลน์ (Line), เพจ Facebook มูลนิธิยุวพัฒน์ และ สมัครเป็นสมาชิกระบบทุนการศึกษาออนไลน์

คุณสมบัติอาสา

 • นักเรียน นักศึกษา ที่มีอายุ 17 – 25 ปี
 • การทำงานอาสา
 • อาสาต้องปฏิบัติงาน ครั้งละอย่างน้อย 3 ชั่วโมง รวมจำนวนชั่วโมงสะสมไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมงขึ้นไป
  สามารถเลือกช่วงเวลาได้ ดังนี้
  1.ทั้งวัน 09.00 – 16.00 น.
  2.ช่วงเช้า 09.00 – 12.00 น.
  3.ช่วงบ่าย 13.00 – 16.00 น.
 • มีความคิดเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น เข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น เปิดกว้าง และยืดหยุ่น
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี (การพูด การฟัง การเขียน)
 • มีทักษะการตั้งคำถามชวนคิด
 • มีความตรงต่อเวลาในการปฏิบัติงาน

บทบาทของอาสา

 • โทรศัพท์พูดคุยกับน้องนักเรียนทุน วันละ 20 – 30 คน
 • เขียนตอบจดหมายนักเรียนทุน วันละ 20 – 30 ฉบับ (งานเขียนตอบจดหมาย อาจไม่ได้มีทุกวัน)
 • บันทึกข้อมูลนักเรียนทุน ลงระบบฐานข้อมูลออนไลน์
 • ร่วมถอดบทเรียนกิจกรรมอาสาสมัครกับเจ้าหน้าที่โครงการ

จำนวนอาสาสมัครที่เปิดรับสมัคร

 • รับสมัครทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 20 คน

ช่วงเวลาดำเนินงาน

 • วันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 30 มิถุนายน  2562
  – รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 16 พฤษภาคม 2562
  – รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2562
  – รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2562

พื้นที่ในการทำงาน

 • มูลนิธิยุวพัฒน์ อาคารพรีเมียร์ คอร์เปอเรท ปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ (ใกล้ห้างพาราไดซ์ปาร์ค)

ประโยชน์ที่อาสาสมัครจะได้รับ

 1. ประสบการณ์ในการทำงานด้านเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ของประเทศไทย
 2. ได้เป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองให้นักเรียนทุน เรียนจนจบชั้น ม.6 และ ปวช.3
 3. ประกาศนียบัตร
  • ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์
   • หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมอย่างน้อย 30 ชั่วโมงขึ้นไป
  • ออกโดย มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ UNICEF
   • หากมีจำนวนชั่วโมงอาสาสะสมอย่างน้อย 60 ชั่วโมงขึ้นไป
  • ในกรณีจำนวนชั่วโมงสะสมน้อยกว่า 30 ชั่วโมง อาสาสมัครจะได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิฯ แต่ไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร
 4. ข่าวสารและโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาอื่น ๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร

 • ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครก่อนการปฏิบัติงาน
 • โทรศัพท์สำหรับโทรติดต่อนักเรียนทุน
 • ชุดข้อมูลเรื่อง เอกสารการรับทุน, การเข้าระบบทุนออนไลน์ เป็นต้น
 • ทีมสนับสนุนระหว่างการทำงานอาสาสมัคร (เป็นที่ปรึกษา, อำนวยการ, ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนทุน เป็นต้น)
 • ถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ
 • โน๊ตบุ๊ค สำหรับคีย์ข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลนักเรียนทุน
 • ค่าเดินทางของอาสาสมัคร
  (ในกรณีที่อาสามาปฏิบัติงานทั้งวัน (09.00 – 16.00 น.) จะได้รับค่าเดินทาง 100 บาท/วัน)

ปฏิทินกิจกรรม

ลงทะเบียนอาสา

สอบถามเพิ่มเติม

กรวิกา ก้อนแก้ว (เก่ง)

เบอร์โทรศัพท์ : 02 301 1143
เบอร์มือถือ : 092 263 6915
อีเมล : Kornwika.k@ybf.premier.co.th
Line@ ID : @BOS9702T
Facebook : มูลนิธิยุวพัฒน์

2019-03-28T15:47:01+00:00 21 มีนาคม 2019|งานอาสาสมัคร|