รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Pen Pal Day รุ่นที่ 6

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม PEN PAL DAY
“อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 6″

รอบที่ 1 ในวันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.30 น.

รอบที่ 2 (เช้า) ในวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.30 น.

รอบที่ 3 (บ่าย) ในวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 – 16.30 น.

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 6
ในวันศุกร์ ที่ 11  และวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (ตามรอบเวลาที่ระบุไว้)
ณ งาน Good society Expo โซน Central Court (ลานลิฟท์แก้ว) ชั้น 1 เซ็นทรัลเวิลด์

**กรุณายืนยันการเข้าร่วมการเป็นอาสาและร่วมงาน “อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง” รุ่นที่ 6 
ที่อีเมล์ Kornwika.k@ybf.premier.co.th ภายในวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณกรวิกา ก้อนแก้ว โทร 02 301 1143 มือถือ 092 263 6915
2019-10-07T16:23:15+00:00 7 ตุลาคม 2019|งานอาสาสมัคร|