เปิดรับสมัครอาสาผู้ให้กำลังใจ รุ่นที่ 3

เนื่องด้วยมูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นองค์กรที่มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศให้ได้รับโอกาสทางการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 26 ปี โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี จากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิฯ พบว่านอกจากฐานะที่ยากจนแล้ว เยาวชนกลุ่มนี้ยังมีสภาพครอบครัวที่เปราะบาง ขาดที่พึ่งทางใจ และขาดผู้ที่จะแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้
มูลนิธิฯ ได้ตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้สร้างการมีส่วนร่วมของคนในสังคมเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและประคับประคองเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสไปด้วยกันขึ้น โดยจัดกิจกรรม “Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง”  เปิดรับอาสาสมัครมาเขียนจดหมายให้กำลังใจและข้อคิดในการใช้ชีวิต เพื่อให้เด็กเหล่านี้รู้สึกมีที่พึ่งทางใจ มีกำลังใจ และไม่หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน และสามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
จากกิจกรรม Pen Pal Day อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ผ่านมาอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 56  คน ตอบจดหมายน้องนักเรียนทุนได้ทั้งหมด  657 ฉบับ
เมื่อน้อง ๆ ได้รับจดหมายจากพี่ ๆ อาสา ทำให้น้องมีกำลังใจ มีแนวทางและได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น ดังนี้
หนูได้รับจดหมายจากพี่ ๆ มูลนิธิยุวพัฒน์แล้วนะคะ ข้อความในจดหมายเหล่านั้นเป็นแนวทางในการมองหาวิชาที่เราชอบ และตอนนี้หนูรู้แล้วว่าหนูชอบวิชาภาษาอังกฤษมากค่ะ
หนูได้อ่านจดหมายของพี่อาสายุวพัฒน์ รู้สึกมีกำลังใจเพิ่มมากขึ้น และทำให้หนูอยากกลับตัวให้ดีกว่าที่เคย
หนูขอขอบคุณสำหรับจดหมายแสดงความยินดีและคำสอนคำบอกเล่าต่างๆที่พี่ได้เขียนมาให้หนู หนูสัญญาค่ะว่าหนูจะทำตามคำสอนของพี่ทุกๆอย่าง จะใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์ที่สุด ตั้งใจเรียน และเป็นเด็กดีของสังคม

ภาระกิจของอาสา

 • เขียนจดหมาย ให้กำลังใจนักเรียนทุน จำนวน 10 ฉบับ ต่อ อาสาสมัคร 1 ท่าน

คุณสมบัติอาสาสมัคร

 • หากท่านเคยเป็นอาสาสมัคร รุ่นที่ 1 และ 2 แล้ว สามารสมัครเข้ามาได้เลยผ่าน log in เดิม โดยไม่ต้องตอบคำถามใน google form
 • อายุ 20-55 ปี
 • ลายมือเรียบร้อย อ่านง่าย
 • มีทัศนคติเชิงบวก ต่อนักเรียนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา
 • มีทักษะการจับประเด็นและสามารถสื่อสารผ่านการเขียนได้อย่างเข้าใจง่าย สั้น กระชับ
 • มีความตั้งใจ เขียนจดหมายให้กำลังใจแก่นักเรียนทุน ต่อเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และครอบครัว
 • เคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของนักเรียนทุน โดยไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว หรือเรื่องที่จะละเมิดต่อสิทธิเด็กของนักเรียนทุน
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ต้น จนจบกิจกรรม

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ห้อง 502 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

วัน /เวลาปฏิบัติงาน

 • วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561
 • ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.30 น.

ประโยชน์ที่อาสาจะได้รับ

 • ได้เป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุนได้มีที่พึ่งทางใจ และได้คำแนะนำที่เหมาะสม
 • ได้แบ่งปันเวลาเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
 • ได้รับความภูมิใจ จากการได้ลงมือทำงานอาสาด้วยตนเอง
 • ได้เห็นคุณค่าและพลังของตัวหนังสือจากการตอบจดหมาย ส่งผ่านในรูปแบบกำลังใจ ให้แก่นักเรียนทุน
 • ได้รับของที่ระลึกจากมูลนิธิยุวพัฒน์

จำนวนรับอาสาสมัคร

 • จำนวน 30 คน

ปฏิทินกิจกรรม

สมัครเป็นอาสา
สอบถามเพิ่มเติม : คุณกรวิกา โทรศัพท์ : 02 301 1143 มือถือ : 092 263 6915
อีเมล : kornwika.k@ybf.premier.co.th เวลาทำการ 08.00 – 17.00 น.
2018-11-23T11:38:01+00:00 22 พฤศจิกายน 2018|งานอาสาสมัคร|