บริจาคเงินเพื่อการศึกษากับมูลนิธิยุวพัฒน์ ช่วยลดหย่อนภาษีได้

ช่วงสิ้นปีเป็นช่วงที่ประชาชนผู้มีรายได้ กำลังวางแผนจัดการภาษี เพื่อเตรียมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2561 ในช่วงต้นปี 2562 การจ่ายภาษี สำหรับประชาชนทุกคนที่มีเงินได้นั้น จำเป็นจะต้องจ่ายเพื่อไปพัฒนาประเทศ สิ่งนี้ถือเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคน การจ่ายภาษี จะมากน้อยก็ตามรายได้ของบุคคลนั้น ๆ (คือถ้ามีรายได้มาก ก็จะต้องจ่ายภาษีมาก) อย่างไรก็ตาม เราสามารถที่จะจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้น้อยลงได้ (แบบถูกกฎหมาย) จากการลดหย่อนภาษี ซึ่งก็มีหลายวิธี

หนึ่งทางเลือกที่ช่วยคุณลดหย่อนภาษีและช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส

หากคุณกำลังมองหาตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีอยู่ เงินบริจาคเพื่อการศึกษาก็นำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ได้ทั้งบุญและลดหย่อนภาษีอีกด้วย มาดูกันเลยว่า ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์มีโครงการอะไรบ้างที่คุณสามารถร่วมบริจาคได้ มีทั้งแบบบริจาคต่อเนื่องเป็นรายเดือน หรือ บริจาคแบบครั้งคราวก็ได้เช่นกัน
โครงการทุนการศึกษา ‘ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี’ ให้ปัญญาเป็นทุนชีวิตเพื่ออุปการะเยาวชนที่ขาดโอกาส
ทุนการศึกษาสายสามัญ ม.1 – ม.6 ทุนละ 7,000 บาท/ปี
ทุนการศึกษาสายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3 ทุนละ 14,000 บาท/ปี
โครงการร้อยพลังการศึกษา ร่วมกับโรงเรียนและภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ด้วยเครื่องมือต่างๆ อาทิ บทเรียนดิจิทัลวิชาคณิตศาตร์ / ภาษาอังกฤษ, ครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง, อบรมและพัฒนาครูแนะแนวรุ่นใหม่ และระบบพี่เลี้ยง
เงินบริจาค 100% ของคุณ มอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาส และนำไปพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสในโรงเรียนขาดโอกาสผ่านเครื่องมือต่างๆ ของโครงการร้อยพลังการศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tcfe.or.th/

ช่องทางการบริจาค

ช่องทางที่ 1 บริจาคผ่านบัญชีธนาคารหรือพร้อมเพย์

โดยส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ได้ที่ Line@ ID : @BOS9702T หรือ อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th ใบเสร็จการบริจาคฉบับจริงจะจัดส่งทางไปรษณีย์ทุกๆ สิ้นเดือน

ช่องทางที่ 2 บริจาคผ่านเว็บไซต์ Pay Pal

โดยส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมแจ้งชื่อ ที่อยู่ในการออกใบเสร็จ ได้ที่ Line@ ID : @BOS9702T หรือ อีเมล : ybf@ybf.premier.co.th ใบเสร็จการบริจาคฉบับจริงจะจัดส่งทางไปรษณีย์ทุกๆ สิ้นเดือน

ช่องทางที่ 3 บริจาคผ่านเว็บไซต์ปันบุญ
อีกหนึ่งช่องทางการบริจาคที่ช่วยคุณยื่นลดหย่อนภาษีได้อย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมูลนิธิยุวพัฒน์ได้เปิดช่องทางการรับบริจาคหลากหลายช่องทางมากขึ้น อาทิ เว็บไซต์ปันบุญ เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมความหลากหลายองค์กรสาธารณกุศลและโครงการเพื่อสังคมทั่วประเทศ จบครบในที่เดียว พร้อมอำนวยความสะดวกและง่ายแก่ผู้บริจาคในการขอหักลดหย่อนภาษี
  • เข้าถึงการบริจาคได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา
  • บริจาคผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องใช้เงินสด
  • มั่นใจเงินเข้าบัญชีองค์กรสาธารณะกุศลโดยตรง
  • ผู้บริจาคไม่ต้องยื่นหลักฐานการลดหย่อนภาษีให้กรมสรรพากรด้วยตัวเอง เพราะเมื่อคุณทำการบริจาคเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งใบเสร็จการบริจาคไปให้กรมสรรพากรทันที และส่งไปที่อีเมลของคุณอีกด้วย
สามารถร่วมบริจาคออนไลน์ที่เว็บไซต์ปันบุญ https://www.tmbfoundation.or.th/th/Punboon/00010
2019-04-25T10:13:33+00:00 1 มกราคม 2019|บริจาค|