FedEx อเมริกาและแคนาดา ร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเยาวชนไทย

FedEx เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่ง การค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และบริการด้านธุรกิจแก่ลูกค้าและธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ให้บริการด้านธุรกิจครบวงจร ที่ได้รับความไว้วางใจ และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้จ้างงานที่ได้รับการยกย่องและความไว้วางใจมากที่สุดในโลกอย่างสม่ำเสมอ

FedEx อเมริกาและแคนาดา ร่วมศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเยาวชนและบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท สมทบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่ขาดโอกาส

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารจากบริษัท FedEx อเมริกาและแคนาดา ได้เดินทางเพื่อมาศึกษาดูงานด้านการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อเยาวชนที่ขาดโอกาส ณ มูลนิธิยุวพัฒน์  และได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดโอกาสได้เรียนหนังสือต่อ ในนามตัวแทนของนักเรียนทุนยุวพัฒน์ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ร่วมมอบโอกาสในครั้งนี้

2020-01-16T12:01:32+00:00 19 กันยายน 2019|องค์กรที่ร่วมสนับสนุน|