เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รอบการโอนทุนงวดที่ 1 เทอม 1/61

งวดที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 61

รอบการโอนทุนงวดที่ 2 เทอม 1/61

งวดที่ 2 โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 15 พฤษภาคม 61

รอบการโอนทุนงวดที่ 3 เทอม 1/61

งวดที่ 3 โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 มิถุนายน 61

รอบการโอนทุนงวดที่ 4 เทอม 1/61

งวดที่ 4 โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 61

รอบการโอนทุนงวดที่ 5 เทอม 1/61

งวดที่ 5 โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 สิงหาคม 61

รอบการโอนทุนงวดที่ 6 เทอม 1/61

งวดที่ 6 โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 กันยายน 61

รอบการโอนทุนงวดที่ 7 เทอม 1/61

งวดที่ 7 โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 7 ตุลาคม 61

รอบการโอนทุนงวดที่ 8 เทอม 1/61

งวดที่ 8 โอนเงินทุนการศึกษา ในวันที่ 15 ตุลาคม 61

(โอนเป็นครั้งสุดท้ายของเทอม 1/61 นักเรียนทุนที่ไม่ส่งใบรับรองการเป็นนักเรียน + ใบเกรด จะไม่ได้รับการโอนทุนย้อนหลังของเทอม 1/61)

ปฏิทินโอนทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-07-10T09:13:51+00:00 7 มิถุนายน 2018|ข่าวทุนการศึกษา|