ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์

ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวพัฒน์ 2018-11-13T15:15:13+00:00

วรรณา  คลศรีชัย

ตั้งแต่ปี 2535 – 2538

ดร.จุไรพร จินตกานนท์ คล้ายจำแลง

ตั้งแต่ปี 2538 – 2554

ศนีกานต์ รศมนตรี

ตั้งแต่ปี 2554 – 2555

โมนา ศิวรังสรรค์

ตั้งแต่ปี 2555 – ปัจจุบัน