ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-02-15T14:19:05+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2019|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 - ม.6 / เทอมละ 3,500 บาท

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-02-15T14:54:51+00:00 12 กุมภาพันธ์ 2019|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 - ปวช.3 / เทอมละ 7,000 บาท

เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี 2562

2018-10-03T11:10:35+00:00 19 กรกฎาคม 2018|ข่าวทุนการศึกษา|

ข่าวดีสำหรับโรงเรียน!!! มูลนิธิยุวพัฒน์เปิดโอกาสให้โรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ สมัครขอทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครขอทุนการศึกษา เปิดทำการ วันจันทร์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-05-07T15:03:18+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2018|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันการขอรับทุนได้ทันทีที่ http://ybf.premier.co.th/scholar/student (login ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขบัตรต่างด้าว 13 หลัก  รหัสผ่าน = เลขวันเดือนปีเกิด ตัวอย่างเช่น 1 มีนาคม 2547 คือ 01032547) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาโทรติดต่อ 02

เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา เทอม 1 และ เทอม 2 ปีการศึกษา 2560

2018-06-08T10:27:16+00:00 15 กันยายน 2017|ข่าวทุนการศึกษา|

1.นักเรียนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง (รหัสขึ้นต้นด้วย 55xxx, 56xxx, C58xxx, V58xxx, C59xxx, V59xxx) - ให้ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 และ 2

มูลนิธิยุวพัฒน์…เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษาประจำปี 2561

2018-04-17T14:37:14+00:00 12 กันยายน 2017|ข่าวทุนการศึกษา|

ข่าวดีสำหรับโรงเรียน!!! มูลนิธิยุวพัฒน์เปิดโอกาสให้โรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ สมัครขอทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ติดตามนักเรียนทุนรหัส C57xxx ที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3

2018-04-17T16:46:37+00:00 4 เมษายน 2017|ข่าวทุนการศึกษา|

เพื่อให้น้องได้รับทุนการศึกษาครบทุกภาคเรียน จนจบชั้น ม.6 หรือ ชั้น ปวช.3 ขอให้น้องๆ รหัส C57xxx ที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3 ปฏิบัติตามดังนี้ นักเรียนทุน C57xxx ยืนยันรับทุนออนไลน์ 1.ให้นักเรียนทุนรหัส C57xxx ที่กำลังจะเรียนจบชั้น ม.3 ยืนยันรับทุนทันทีได้ที่ http://ybf.premier.co.th/scholar/student  (login ด้วย  หมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขบัตรต่างด้าว 13 หลัก  รหัสผ่าน กรอก วันเดือนปีเกิด

ติดตามนักเรียนทุนรหัส C59 และ V59 ที่ยังไม่ได้ยืนยันรับทุน

2018-04-17T16:46:40+00:00 7 มีนาคม 2017|ข่าวทุนการศึกษา|

ในปี 2559 ที่ผ่านมา น้องได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจากมูลนิธิยุวพัฒน์  ซึ่งหมายความว่า - หากน้องได้รับทุนยุวพัฒน์สายสามัญ น้องจะได้รับทุนการศึกษาปีละ 7,000 บาท ต่อเนื่อง 6 ปี