Loading...
มูลนิธิยุวพัฒน์ 2018-07-12T13:53:18+00:00

ให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย

ร่วมขีดเขียนอนาคตไปพร้อมกับพวกเขา ด้วยการมีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อให้การศึกษา ให้ความรู้ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” เพราะเราไม่เพียงให้การศึกษา แต่ยังปลูกจิตสำนึกของคุณธรรมความดีให้แก่เด็กๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ “พัฒนาเยาวชน” ให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่ดี     

รายละเอียด

ให้อนาคตกับผู้ที่เป็นอนาคตของประเทศไทย

ร่วมขีดเขียนอนาคตไปพร้อมกับพวกเขา ด้วยการมีส่วนร่วมกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อให้การศึกษา ให้ความรู้ “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” เพราะเราไม่เพียงให้การศึกษา แต่ยังปลูกจิตสำนึกของคุณธรรมความดีให้แก่เด็กๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ “พัฒนาเยาวชน” ให้พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสังคมไทยที่ดี     

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

โครงการร้อยพลังการศึกษา

หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

รายละเอียด

นักเรียนทุน

ชีวิตนักเรียนทุน

จดหมายจากนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตการเรียน กิจกรรม ความรู้สึก ความคิด และปัญหาอุปสรรคต่างๆติดตามการเจริญเติบโตของพวกเขาได้จากชีวิตนักเรียนทุน

นักเรียนทุนทั้งหมด

ทุนการศึกษา

ส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากมูลนิธิฯ ได้ โดยจะได้รับทุนการศึกษาทุกภาคเรียน จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

สมัครขอทุนการศึกษา

ยุวพัฒน์สาร

จดหมายจากนักเรียนทุนยุวพัฒน์ที่บอกเล่าเรื่องราวในชีวิตการเรียน กิจกรรม ความรู้สึก ความคิด และปัญหาอุปสรรคต่างๆติดตามการเจริญเติบโตของพวกเขาได้จากชีวิตนักเรียนทุน

ดาวน์โหลด

อาสายุวพัฒน์

อาสายุวพัฒน์

โครงการอาสายุวพัฒน์ เปิดโอกาสให้คนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการศึกษาด้วยการเป็นอาสาสมัครและสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีด้านการศึกษาและโรงเรียน ในการที่จะกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการปลูกฝังที่ดี มีทางเลือกในอนาคต พร้อมที่จะดูแลตนเอง และครอบครัว

อาสาสมัคร 207 คน

รายละเอียด
อาสายุวพัฒน์

ข่าวสารและกิจกรรม

เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี 2562

ข่าวดีสำหรับโรงเรียน!!! มูลนิธิยุวพัฒน์เปิดโอกาสให้โรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ สมัครขอทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

เปิดรับสมัครอาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 1

ตามที่มูลนิธิยุวพัฒน์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดโอกาสทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 24 ปี โดยมอบเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่อง 6 ปี มูลนิธิฯ

150,709 บาท จากงานมงคลสมรส…มอบให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาสได้เรียนหนังสือต่อ

150,709 บาท จากงานมงคลสมรส...มอบให้กับน้องๆ ที่ขาดโอกาสได้เรียนหนังสือต่อ ขอแสดงความยินดีและขออวยพรให้มีความสุขมากๆ สำหรับคู่บ่าวสาวป้ายแดง...คุณจารุวรรณ ปาลศรี

ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด

จดหมายข่าว

ดูจดหมายข่าวทั้งหมด
ฉบับที่ 1/2559

ร่วมให้โอกาสได้หลายวิธี

ร่วมสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน

Pankan Society

เว็บไซต์ปันกัน

ร่วมบริจาคเงิน

Give the Future Donate Now!

บริจาค

สินค้าเพื่อการกุศล

ปฏิทิน “สายน้ำ..คุณค่าแห่งชีวิต”
ภาพจากผลงานเยาวชน

95 บาท

การ์ดอวยพร
ภาพจากผลงานเยาวชน

ใบละ 20 บาท

สมุดฉีก (6เล่ม/ชุด)
ภาพจากผลงานเยาวชน

ชุดละ 120 บาท

สมุดโน๊ต A5 (มีให้เลือก 8 ลาย)
ภาพจากผลงานเยาวชน

90 บาท

สินค้าเพื่อการกุศลทั้งหมด