อาสาตอบจดหมาย 2018-10-31T15:06:56+00:00

อาสาตอบจดหมาย

“ส่งกำลังใจถึงน้อง”

น้องๆ นักเรียนทุน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ หลายต่อหลายคนมีภาวะครอบครัวที่เปราะบาง ครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบ  หลายคนขาดที่พึ่ง ที่ปรึกษา แบบอย่างที่ดี หรือผู้ที่จะรับฟังปัญหาต่างๆ  เราทุกคนสามารถเป็นตัวแทนที่จะส่งข้อความและคำแนะนำดีๆ ไปถึงน้องได้ ด้วยการตอบจดหมายหรือส่งการ์ดอวยพร เพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันและการเผชิญกับปัญหาต่างๆ

เพราะนอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์แล้ว กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่ช่วยประคับประคองให้พวกเขาได้เรียนจบและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

ร่วมเป็นอาสาสมัคร
อาสาตอบจดหมาย

อาสาตอบจดหมาย

“ส่งกำลังใจถึงน้อง”

_mb-20

น้องๆ นักเรียนทุน ใน มูลนิธิยุวพัฒน์ หลายต่อหลายคนมีภาวะครอบครัวที่เปราะบาง ครอบครัวไม่สมบูรณ์แบบ  หลายคนขาดที่พึ่ง ที่ปรึกษา แบบอย่างที่ดี หรือผู้ที่จะรับฟังปัญหาต่างๆ  เราทุกคนสามารถเป็นตัวแทนที่จะส่งข้อความและคำแนะนำดีๆ ไปถึงน้องได้ ด้วยการตอบจดหมายหรือส่งการ์ดอวยพร เพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตประจำวันและการเผชิญกับปัญหาต่างๆ

เพราะนอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์แล้ว กำลังใจก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่ช่วยประคับประคองให้พวกเขาได้เรียนจบและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไป

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ข้อความเพียงนิด เปลี่ยนชีวิตให้น้อง
จดหมายถึงน้อง…ตามหาพี่อาสาที่

ลายมืออ่านง่าย

มีทัศนคติที่ดี

เข้าใจวัยรุ่น

สามารถให้คำแนะนำและคำปรึกษาได้

คำแนะนำการตอบจดหมายนักเรียนทุน

  1. ตอบจดหมายนักเรียนทุนตามประเด็นหลักที่น้องเขียนมา โดยมีการอ้างอิงถึงประเด็นที่น้องเขียนมาเสมอ
  2. เน้นการให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ รวมทั้งชื่นชมหากน้องทำสิ่งที่ดี
  3. แทนตัวเองว่า “พี่” และเรียกนักเรียนทุนว่า “น้อง”
  4. ลงท้ายจดหมายด้วยชื่อเล่น และตามด้วยคำว่า “มูลนิธิยุวพัฒน์”
  5. จ่าหน้าโปสการ์ดด้วย ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักเรียนทุนในวงเล็บ โดยเขียนที่อยู่ให้ชัดเจน (ต้องมีบ้านเลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์) หากที่อยู่ไม่ครบให้เขียนแค่ชื่อ-นามสกุล และรหัสนักเรียนทุน

ภาพกิจกรรมอาสาตอบจดหมาย

สนใจร่วมเป็นอาสาสมัครตอบจดหมายน้อง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ybf@ybf.premier.co.th หรือ Line@ ID : @BOS9702T