อาสานักสำรวจ 2018-04-25T12:17:30+00:00

อาสานักสำรวจ

และเก็บข้อมูลโรงเรียน

อาสานักสำรวจ

อาสาสมัคร 21 คน

เป้าหมายที่จะลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา โดยการทำงานร่วมกับโรงเรียนขาดโอกาสที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อสามารถที่จะพัฒนาเยาวชนได้อย่างมีคุณภาพ มูลนิธิฯ จึงจัดทำโครงการ “นักสำรวจและเก็บข้อมูลโรงเรียน” ขึ้น เพื่อเปิดรับอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่เก็บบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียน ผ่านการสัมภาษณ์บุคลากรที่เกี่ยวข้องและการสังเกตเพื่อประเมินและคัดเลือกโรงเรียนที่ต้องการยกระดับการเรียนการสอนและมีความตั้งใจที่จะพัฒนา เพื่อทำงานร่วมกับมูลนิธิฯ และขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อนักเรียนจะมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น

ร่วมเป็นอาสาสมัคร

เรื่องเล่าจากอาสานักสำรวจ

งานจิตอาสาด้านการศึกษา ทำให้มองเห็นปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้น “บ้านคนที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นแบบนี้หรอ”  “ทำไมเขาลำบากแบบนี้” ครั้งแรกที่ได้เห็นภาพความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ห่างไกล ความคิดแรกที่มี คือ เราควรจะเป็นผู้ให้ได้แล้ว เรามีพร้อมกว่าเขา เราควรให้คนที่เขายังขาดแคลน

– วรุณลักษณ์ โชคสัมฤทธิ์ผล (จูน) อาสานักสำรวจ รุ่นที่ 1

การมาเป็นอาสาสมัครทำให้มุมมองบางอย่างเราเปลี่ยนไปเรามองเห็นคุณค่าของตัวเองมากๆ ขึ้น เริ่มดูแลตัวเอง ระมัดระวังการใช้ชีวิต เพราะรู้ว่าชีวิตเราสามารถทำอะไรดีๆ เพื่อส่วนรวมได้อีกมากมาย เริ่มเห็นอกเห็นใจคนรอบข้าง มองเห็นตัวเองก่อนผู้อื่นน้อยลง และเห็นคุณค่าของคนอื่นมากขึ้นครับ

– พีรศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ (ธิว) อาสานักสำรวจ รุ่นที่  1

เพื่อนๆ ถามว่าเราไปเที่ยวเหรอ พอบอกว่าไม่ได้ไปเที่ยว อธิบายให้เขาฟังเรื่องการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียน และทำไปเพื่ออะไร เราใช้วันลาพักร้อนทั้งหมดไปทำอาสา พอเพื่อนถามก็เลยเป็นโอกาสที่ได้เล่าให้คนอื่นฟัง เล่าจากประสบการณ์ของตัวเอง เพื่อนบอกว่าถ้ามีแบบนี้อีกให้บอกด้วย

– ธัญธร ขจรรุ่งศิลป์ (หมู) อาสานักสำรวจ รุ่นที่  2