โครงการร้อยพลังการศึกษา 2018-07-24T14:54:18+00:00

โครงการร้อยพลังการศึกษา

“ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสทางการศึกษา”

ติดตามโครงการ คลิก!
หนึ่งในโครงการพัฒนาเยาวชน โดยมูลนิธิยุวพัฒน์และภาคีเครือข่ายการศึกษาผ่านเครื่องมือ นวัตกรรม ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละภาคี ในการทำงานร่วมกับโรงเรียนที่สมัครใจ มีความต้องการและพร้อมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนขาดโอกาสใน 100 โรงเรียนทั่วประเทศ

ปัจจุบัน มีโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวพัฒน์เข้าร่วมโครงการแล้ว 51 โรงเรียน ใน 25 จังหวัด และมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์แล้วกว่า 14,000 คน

ภาคีเครือข่ายการศึกษา

ความร่วมมือเพื่อพัฒนาเยาวชนขาดโอกาส

มูลนิธิยุวพัฒน์

สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่เด็กขาดโอกาสจนจบ ม.6 หรือ ปวช. 3

www.yuvabadhanafoundation.org

เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น

สื่อการเรียนรูปแบบใหม่โดยใช้ระบบการเรียน แบบ 1:1 ในรูปแบบดิจิทัลคอนเทนต์ที่จะสามารถช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจ เรียนสนุกเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้นและทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นด้วย

http://www.learneducation.co.th

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

โครงการ “ครู ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง สรรหาคัดเลือกและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่น มีความสามารถและมีอุดมการณ์เพื่อเป็น “ครู ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” มาทำงานจริงในบทบาทครูเป็นเวลา 2 ปี ช่วยลดปัญหาการชาดแคลนคุณครูในโรงเรียนขาดโอกาส

http://www.teachforthailand.org

วินเนอร์ อิงลิช

ห้องเรียนภาษาอังกฤษดิจิทัล E-Learning System ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และใช้ทักษะภาษาอังกฤษผ่านสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล

http://www.winner-english.com

a-chieve

ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการทำให้นักเรียนมัธยมทั่วประเทศสามารถเลือกเส้นทางการเรียนและอาชีพที่ตนเองรักได้อย่างมั่นใจและตรงกับความชอบ ความถนัดและคุณค่าในชีวิตของตนเอง

http://www.a-chieve.org

เครือข่ายจิตอาสา

ร่วมกับมูลนิธิฯ สร้างระบบริหารจัดการอาสาสมัครเพื่อให้คนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในงานพัฒนาเยาวชนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  อาทิ พี่เลี้ยงอาสา อาสาอ่านส่งน้องเรียน  รู้จักงานอาสายุวพัฒน์เพิ่มเติมได้ที่ งานสร้างการมีส่วนร่วม

http://www.volunteerspirit.org

เอ็ดวิงส์ (EdWINGS)

ธุรกิจเพื่อสังคมด้านการศึกษาทำงานพัฒนาระบบนิเวศการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยร่วมกับมูลนิธิฯ สำรวจและประเมินโรงเรียนขาดโอกาสเพื่อดูความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ

http://www.edwings.co.th

องค์กรหรือบุคคลต่างๆ ร่วมพัฒนาเยาวชนไทย สนับสนุน “โครงการร้อยพลังการศึกษา” ได้ที่

บัญชีมูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการร้อยพลังการศึกษา
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 030-3-79257-0 สาขาพาราไดซ์พาร์ค ศรีนครินทร์

*เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*