ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2562

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี

สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 – ปวช.3 / เทอมละ 7,000 บาท

ดาวน์โหลดรายชื่อทั้งหมด
หากตรวจสอบแล้วนักเรียนมีรายชื่อตามประกาศ กรุณายืนยันสิทธิ์รับทุนผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์ทันที
ยืนยันรับทุน

เอกสารประกอบการยืนยันรับทุน มีดังนี้   

1.ใบมอบตัวหรือใบเสร็จค่าเทอม ของสถานศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ
2.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร สำหรับรับเงินทุนการศึกษา (ธนาคารใดก็ได้ แต่ต้องเป็นบัญชีประเภท ออมทรัพย์/เผื่อเรียก เท่านั้น)
3.ใบรับรองการเป็นนักเรียนของชั้น ปวช.1 (อนุโลมให้ส่งได้ ภายหลังจากเข้าไปศึกษาแล้ว)
***สามารถเข้าระบบเพื่อยืนยันรับทุนไว้ก่อน แล้วค่อยเข้าระบบมาอัพโหลดเอกสารประกอบการยืนยันรับทุนในภายหลังให้ครบถ้วน***

– ขั้นตอนการเข้าระบบยืนยันทุนออนไลน์ –

ขั้นตอนการ Log In เพื่อเข้าระบบ (นักเรียนทุนไม่ต้องลงทะเบียน) ให้ login เข้าใช้ได้เลย โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่าน : เลขวันเดือนปีเกิด 8 หลัก เช่น เกิดวันที่ 6 เมษายน 2545 ให้พิมพ์เป็น 04062545
ขั้นตอนที่ 1 : คลิกยืนยันรับทุนทันที
ขั้นตอนที่ 2 : คลิกยืนยันรับทุน หรือ สละสิทธิ์รับทุน
ขั้นตอนที่ 3 : กรอกข้อมูลสถานศึกษาที่เลือกไปศึกษาต่อ และอัพโหลดเอกสารใบมอบตัวหรือใบเสร็จจ่ายค่าเทอม
ขั้นตอนที่ 4 : อัพโหลดหน้าบัญชีธนาคารที่ใช้สำหรับโอนเงินทุน
ขั้นตอนที่ 5 : กรอกข้อมูลบัญชีธนาคาร และอัพโหลดเอกสารหน้าบัญชีธนาคาร (ที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของนักเรียนทุน)
ขั้นตอนที่ 6 : ตรวจสอบข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียนทุน
ขั้นตอนที่ 7 : หากข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ไม่ถูกต้อง แจ้งมูลนิธิฯ ให้แก้ไขทันที
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่
โครงการทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์
02 301 1148 | 02 301 1124 | 02 301 1097
ในวันและเวลาทำการ : จันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.
2019-02-15T14:54:51+00:00 12 กุมภาพันธ์ 2019|ข่าวทุนการศึกษา|