เงินบริจาค
เพื่อทุนการศึกษา…
จุดเริ่มต้นของชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลง?

ในทุกๆ ปี มูลนิธิยุวพัฒน์มีความมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือเด็กขาดโอกาสด้านการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้นด้วยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของคนในสังคมและองค์กรต่างๆ จากการสนับสนุนเงินบริจาค การร่วมเป็นอาสาสมัครดูแลนักเรียนทุน การบริจาคสิ่งของให้กับร้านปันกัน ฯลฯ เงินทุนการศึกษาที่เด็กๆ ได้รับจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงชีวิต เพราะการศึกษาจะทำให้พวกเขามีทางเลือกในชีวิตที่ดีขึ้น มองเห็นศักยภาพของตนเอง และมองเห็นความสำคัญของการศึกษาให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเขาต่อไปในอนาคต

จากจุดเริ่มต้นที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา ในวันนี้น้องๆ หลายคนมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ได้มีโอกาสเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต่อยอดโอกาสในชีวิตของตนเองไปสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น หลายคนได้ทำตามความฝัน ประกอบอาชีพที่สุจริต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้

10 อาชีพของอดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์
(คำตอบจากกลุ่มที่ทำงานประจำ จำนวน 515 คน)

มูลนิธิฯ ได้ติดตามและสำรวจแบบสอบถามในกลุ่มอดีตนักเรียนทุนที่สิ้นสุดการรับทุนไปแล้วนานกว่า 1 ปี มีจำนวนผู้ตอบกลับและยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล 942 คน โดยมีอายุ 25 ปีและน้อยว่าจำนวน จำนวน 628 คน | อายุ 26 – 30 ปี จำนวน 175 คน | อายุ 30 ปีขึ้นไป จำนวน 139 คน

โอกาสที่พวกเขา
เคยได้รับในวันนั้น
สู่ความภาคภูมิใจ
และความสำเร็จ
ในวันนี้

6 เรื่องราวของรุ่นพี่อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์กับการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ทำให้เด็กน้อยในวันนั้นได้เรียนรู้และเติบโตจนสามารถทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตดูแลตนเองและครอบครัวได้จนทุกวันนี้

ขอขอบคุณทางมูลนิธิฯ และพี่ๆ ที่คอยติดตามมาเยี่ยมเยียนตลอดช่วงที่เป็นนักเรียนทุน ทําให้หนูรู้สึกอบอุ่นใจมากขึ้น มีกําลังใจในการที่จะศึกษาต่อในอนาคตมากขึ้น และตอนนี้ก็จบชั้น ม.6 มาเกือบสองปีแล้ว แต่ทางมูลนิธิฯ ก็ยังมีจดหมายติดต่อมาโดยตลอด ในอนาคตข้างหน้าหนูก็อยากจะเป็นคนมอบโอกาสแบบนี้ให้ผู้อื่นเหมือนอย่างที่หนูเคยได้รับ

นริญญา หนาสมัย จ.สระแก้ว
ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 2
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพี่ๆ มูลนิธิยุวพัฒน์ และผู้มอบทุนการศึกษาให้ผมนะครับ  ที่ทําให้ผมมีกําลังใจศึกษาต่อ สิ่งที่ผมได้รับจากพี่ๆ ทําให้ผมรู้สึกได้ว่า ยังมีคนที่คอยสนับสนุนและห่วงใยผม ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4​ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์  (เรียนครู) ปีหน้าก็จะออกฝึกสอนแล้วครับ

พิสิษฐ์ องคศาสตร์ จ.กาฬสินธุ์
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 4
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ขอขอบคุณทางมูลนิธิยุวพัฒน์ พี่ๆ ใจดีที่น่ารักทุกคนนะครับ สิ่งที่มูลนิธิฯ และพี่ๆ มอบให้ คือ ทุนการศึกษา ในเรื่องของคําปรึกษา และกําลังใจ ถ้ามีโอกาสผมจะเป็นผู้ให้เหมือนพี่ๆ นะครับ

สันติ แสงท้าว จ.ตาก
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้น ปวส.2
วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก

มีความปลื้มปิติเป็นอย่างสูงต่อมูลนิธิฯ เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผมสามารถเรียนจบและเลี้ยงดูครอบครัวได้ ด้วยทุนการศึกษาที่ได้มาก็เป็นแรงผลักดันหนึ่งที่ทําให้ผมตั้งใจเรียนจนจบด้วยเกียรตินิยมเหรียญทอง วิทยาศาสตร์เคมี ขอขอบคุณมากๆ ครับ

ชัชนุ สุถาลา จ.น่าน
ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต จ.ชลบุรี

ตอนนี้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว มีลูกชาย 1 คน ทํางานอาชีพพยาบาลมานานกว่า 17​ ปี และยังได้ดูแลคุณพ่อซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์มา 27​ ปีแล้ว ดูแลคุณแม่ที่ทํางานหนักมาตลอด มีความภูมิใจในตัวเองมากที่ยังสามารถดูแลคุณพ่อและดูแลครอบครัวได้ เป็นหัวหน้าครอบครัวแบบเต็มตัว ทํางานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้  ทุกๆ อย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่ได้รับโอกาสจากมูลนิธิยุวพัฒน์ในวันนั้น ขอบคุณจากหัวใจค่ะ

อัมพวัน จิตประสาร จ.แพร่
ปัจจุบัน อาชีพพยาบาล 

ขอขอบคุณมูลนิธิยุวพัฒน์ สําหรับทุนการศึกษา แต่สำหรับผมมูลนิธิฯ ไม่ได้ให้แค่เงินผม แต่สิ่งที่ผมได้ คือ โอกาสทางการศึกษา หากวันนั้นผมไม่ได้รับทุนการศึกษา ผมอาจจะไม่มีโอกาสในการเรียนต่อ ขอบคุณทุนการศึกษา ขอบคุณโอกาส ขอบคุณที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาของผม และขอบคุณสำหรับบันได 1 ก้าว ที่ทําให้ผมได้ต่อยอดเรื่องการเรียนระดับปริญญาตรี หากไม่มีโอกาสในวันนั้น คงไม่มีผมในวันนี้ เมื่อเรียนจบแล้วและได้เป็นคุณครูซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรัก หรือจะเป็นงานอื่นๆ ในสายงานการศึกษา ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจสอนเด็กๆ ให้โอกาสเขา ให้กําลังใจเขา เหมือนที่ผมเคยได้รับจากมูลนิธิฯ และหากผมมีเงินเก็บเงินออม ผมคงมีโอกาสได้ตอบแทนมูลนิธิฯ ในการมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งต่อโอกาสที่ดีๆ ให้รุ่นน้องนักเรียนทุนของผมนะครับ

นนทวัฒ เพ็งเพชร จ.นครศรีธรรมราช
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 3
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้โอกาสกับเด็กขาดโอกาส
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 02 301 1437 | 02 301 1022
E mail : ybf@ybf.premier.co.th หรือ Line@ ID : @BOS9702T

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
(หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)