ตัดสินการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21
“มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวม”

เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการตัดสินการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ศาตราจารย์เตักียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ศิลป์นแห่งชาติ คุณสุนันทา ตุลยธัญ WPP Country Chairman บริษัท WPP Thailand ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร รอดบุญ

อาจารย์คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ

ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อดีตคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์สังคม ทองมี ผู้อำนวยการ ศูนย์ศิลป์สิรินธรโรงเรียนศรีสงครามวิทยา จังหวัดเลย อาจารย์วีรเดช พนมวัน ณ อยุธยา รักษาการเลขานุการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  และทีมงานอาสาจากน้องๆ นักเรียนทุนสายศิลปะของมูลนิธิยุวพัฒน์ โดยในครั้งนี้มีภาพที่ส่งเข้าประกวดถึง 920 ภาพ จาก 56 จังหวัด 185 โรงเรียน

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลจากเอกสาดาวน์โหลดที่ปุ่มด้านล่างได้เลยค่ะ

  • รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ดีเด่น ชมเชย ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557
  • รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลภาพเกียรติบัตร ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21ประจำปี 2557
  • รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานในนิทรรศการ ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2557มูลนิธิยุวพัฒน์ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วยนะคะ ติดตามกิจกรรมการแจกรางวัลและประกาศนียบัตร พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการภาพศิลปกรรมยุวพัฒน์ได้เร็วๆ นี้