มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ขึ้นเป็น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 หัวข้อ “คนไทยไม่โกง”  โดยมีผลงานนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมจากโรงเรียนและมหาวิทยาลัยรวมแล้วกว่า 170 แห่ง ใน 52 จังหวัด ผลงานส่งเข้าประกวดรวมจำนวน 602 ภาพ มูลนิธิฯ ได้ทำการตัดสินผลงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน อันได้แก่

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร  รอดบุญ

2.อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร

3.อาจารย์อำมฤทธิ์  ชูสุวรรณ

4.อาจารย์สังคม  ทองมี

5.คุณสุนันทา  ตุลยธัญ

6.อาจารย์วีรเดช  พนมวัน ณ อยุธยา

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชนะการประกวดได้ที่่มุมขวาของหน้าข่าวสารนี้

มูลนิธิยุวพัฒน์ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ได้รับรางวัล และขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ส่งภาพเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วยนะคะ ติดตามกิจกรรมของงานนิทรรศการและงานพิธีมอบรางวัลศิลปกรรมยุวพัฒน์ได้เร็วๆ นี้