ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 หัวข้อ  “สายน้ำ คุณค่าแห่งชีวิต”   ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 180,000 บาท

โดยสามารถดาวน์โหลดระเบียบการการประกวดและเอกสารอื่นๆ ได้ที่มุมขวาของหน้าข่าวสารนี้

ส่งผลงาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559  สามารถส่งผลงานด้วยตัวเองได้ที่ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ หรือ ทางไปรษณีย์

หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ (“ศิลปกรรมยุวพัฒน์”)  31 ถนนหน้าพระลาน   แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 301 1080, 02 301 1094