รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 6”

กำหนดการปฐมนิเทศ
“Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 6”
วันที่ 12 และ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมมูลนิธิยุวพัฒน์ อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์

**กรุณายืนยันการเข้าร่วมการเป็นอาสาและเข้าปฐมนิเทศ “Student volunteer อาสาติดตามนักเรียนทุน รุ่นที่ 6”
ที่อีเมล์ Waranya.p@ybf.premier.co.th ภายในวันพฤหัสที่ 4 พฤศจิกายน 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรัญญา ปัตตพงศ์ โทร 02 301 1147