ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
“พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา รุ่นที่ 15”

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ
“พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา”
(เรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และการรับมือกับภาวะอารมณ์) รุ่นที่ 15
…………………………
ปฐมนิเทศ ณ มูลนิธิยุวพัฒน์
ในวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
โดยมูลนิธิฯ จะส่งกำหนดการในการเข้าร่วมปฐมนิเทศให้ท่านทางอีเมล

การเดินทางมาที่มูลนิธิยุวพัฒน์

https://maps.app.goo.gl/KN73fSctCU8MgEib7

***กรุณายืนยันการเข้าร่วม ได้ที่
อีเมล Soleehah.k@ybf.premier.co.th
(ภายในวันอาทิตย์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2565)
……………………..
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณซอลีฮ๊ะ กอฮิง (ซอล)
โทร 02 301 1093 | มือถือ 093 124 8479