รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพี่เลี้ยงอาสา รุ่นที่ 12

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
“พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา รุ่นที่ 12”

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ
“พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา”
(เรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และการรับมือกับภาวะอารมณ์) รุ่นที่ 12
…………………………………………………………….
ปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 – 15.30 น.
โดยมูลนิธิฯ จะส่งกำหนดการและลิงก์ในการเข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ให้ท่านทางอีเมล

**กรุณายืนยันการเข้าร่วม ได้ที่
อีเมล Soleehah.k@ybf.premier.co.th
(ภายในวันอาทิตย์ ที่ 6 มิถุนายน 2564)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณซอลีฮ๊ะ กอฮิง (ซอล)
โทร 02 301 1093 | มือถือ 093 124 8479
2021-06-01T17:02:57+00:00 1 มิถุนายน 2021|งานอาสาสมัคร|