รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกกิจกรรม Pen Pal Day รุ่นที่ 7

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม PEN PAL DAY
“อาสาผู้ให้กำลังใจ ผ่านการตอบจดหมายน้อง รุ่นที่ 7″

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณกรวิกา ก้อนแก้ว โทร 02 301 1143 มือถือ 092 263 6915

2020-03-24T15:55:55+00:00 24 มีนาคม 2020|งานอาสาสมัคร|