รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกพี่เลี้ยงอาสารุ่นที่ 10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก “พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา รุ่นที่ 10”

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ
“พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา”
(เรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และการรับมือกับภาวะอารมณ์) รุ่นที่ 10

ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค
ถนนศรีนครินทร์ (ติดกับศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค)
ในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 18.00 น.

**กรุณายืนยันการเข้าร่วมการเป็นอาสาและเข้าปฐมนิเทศ
“พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา” รุ่นที่ 10
ที่อีเมล์ Waranya.p@ybf.premier.co.th (ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวรัญญา ปัตตพงศ์
โทร 02 301 1147 | มือถือ 085 907 7915

2020-08-07T15:06:28+00:00 7 สิงหาคม 2020|งานอาสาสมัคร|