ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
“พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา รุ่นที่ 11”

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ
“พี่เลี้ยงอาสา รับฟัง ชวนคุย ชวนคิด เป็นที่ปรึกษา”
(เรื่องการเรียน การใช้ชีวิตวัยรุ่น และการรับมือกับภาวะอารมณ์) รุ่นที่ 11
…………………………………………………………….
ปฐมนิเทศผ่านระบบออนไลน์ (Zoom)
ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 15.30 น.
โดยมูลนิธิฯ จะส่งกำหนดการและลิงก์
ในการเข้าร่วมปฐมนิเทศออนไลน์ให้ท่านทางอีเมล

**กรุณายืนยันการเข้าร่วม ได้ที่
อีเมล Wanwisa.m@ybf.premier.co.th
(ภายในวันอาทิตย์ ที่ 31 มกราคม 2564)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวันวิสาข์ มาเมือง
โทร 02 301 1093 | มือถือ 093 124 9749