รายชื่อผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกให้เป็น

“Student volunteer
อาสาติดตามนักเรียนทุน
รุ่นที่ 11”

มูลนิธิฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ
ณ มูลนิธิยุวพัฒน์ อาคารพรีเมียร์ปาร์ค ชั้น 3
ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น.

แผนที่การเดินทาง

***กรุณายืนยันการเข้าร่วม ได้ที่
อีเมล Natcha.u@ybf.premier.co.th
(ภายในวันจันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัชชา อุนหะวรากร (สนุ๊ก)
มือถือ 094 325 9911 | โทร 02 301 1148