โครงการนำร่องระบบการเรียนคณิตรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น ขอเชิญชวน โรงเรียนประถมขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมที่มีจำนวนนักเรียนมัธยมต้นรวมกัน ตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป เข้าร่วมรับฟัง “โครงการนำร่องระบบการเรียนคณิตรูปแบบใหม่ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน” เพื่อร่วมกันพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โรงเรียนใดสนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการฯ และเอกสารลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ที่มุมขวาของหน้าข่าวสาร ภายในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณปิยวดี โทร. 02-301-1080 ….แล้วการเรียนคณิตศาสตร์ก็กลายเป็นเรื่องสนุกขึ้น …

ดาวน์โหลดเอกสาร
2018-04-13T22:31:35+00:00 11 มิถุนายน 2016|โครงการร้อยพลังการศึกษา|