หนูจะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของยาย
และสิ่งสำคัญคือตั้งใจซ้อมกีฬา เพื่ออนาคตที่ดีของตัวหนู
หนูใฝ่ฝันว่าอยากเป็นครูสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส