จดหมายน้องธนภรณ์ จ.ระยอง

โรงเรียนปิดเทอมแล้วก็ได้เวลาที่หนูต้องไปสมัครหางานแล้ว เพื่อช่วยแม่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว