หนูขอบคุณพี่ๆ ที่คอยเป็นกำลังใจให้
และคำแนะนำในสิ่งที่ดีๆ หนังสือที่พี่ๆ ส่งมาให้
เป็นประโยชน์กับหนู และหนูก็จะนำสิ่งเหล่านั้น
มาใช้ประโยชน์นะคะ