ทุนของมูลนิธิฯ ทำให้มีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วน
และยังได้ชุดนักเรียนใหม่อีกด้วย
หากไม่มีทุนของมูลนิธิฯ เข้ามาช่วยเหลือ
ก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตที่ดีแบบนี้มั้ย