หนูขอขอบคุณพี่ๆ จากมูลนิธิที่ได้มอบทุนการศึกษาและมีโอกาสได้เรียนจบหนังสือสูงๆ และหนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้และทำให้ดีขึ้นทุกๆ ปี