จดหมายน้องสันติ จ.ตาก

ขอให้มูลนิธิฯ มีความสุข ในเรื่องของการทำงาน
และขอบคุณสำหรับคำแนะนำหรือคำปรึกษาดีๆ จากพี่ๆ ทุกคน