ขอให้มูลนิธิฯ มีความสุข ในเรื่องของการทำงาน
และขอบคุณสำหรับคำแนะนำหรือคำปรึกษาดีๆ จากพี่ๆ ทุกคน