หลังเลิกเรียนกลับจากโรงเรียน หนูก็มาช่วยอาทำงานบ้าน และช่วยซ่อมรถสิบล้อค่ะ