รู้สึกขอบคุณพี่ๆ อยู่เสมอ ที่หนูได้เรียนหนังสือ
มีเงินจ่ายค่าต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพี่ๆ
และพี่ๆ ก็เป็นแรงผลักดันให้หนูตั้งใจเรียน
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและให้ความช่วยเหลือคนอื่นๆ