เงินที่พี่ๆ ให้ ส่วนหนึ่งหนูก็นำไปเป้นทุนการศึกษา
อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็น
หนูขอบคุณพี่ๆ มากๆ ที่ทำให้เด็กนักเรียนคนนี้
มีเสื้อผ้า ของใช้ ใหม่ๆ เหมือนเพื่อนๆ เขา