ขอบคุณพี่เลี้ยงอาสาทุกคน
ที่ให้คำปรึกษา เพราะบางเรื่องหนูก็ไม่รู้
จะแก้ไขยังไง พอได้เล่าให้พี่ๆ ฟัง
พี่ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้
ทำให้หนูรู้สบายใจขึ้นค่ะ