ดิฉันขอกราบขอบพระคุณมูลนิธิอย่างสูงที่ได้มอบทุนการศึกษาให้ ทำให้ครอบครัวลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ ดิฉันจะตั้งใจเรียนและจะทำตามความฝันให้จงได้