ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่มอบทุนการศึกษาให้เรียนจนจบมัธยมศึกษา

“ภาระหน้าที่ทางบ้านหนูทำหลายอย่างค่ะ ทั้งหุงข้าว ทำกับข้าว ดูแลน้องทารก และดูแลคุณตาที่ไม่สบาย วันเสาร์-อาทิตย์ หนูจะหารายได้พิเศษ ไปรับจ้างปลูกขิง เก็บถั่วแระค่ะ” เราได้พูดคุยกับน้องถึงเรื่องการได้รับทุนช่วยเรื่องอะไรบ้าง น้องก็บอกว่า “หลังได้รับทุนการศึกษายุวพัฒน์ช่วยให้ลดภาระครอบครัว ลดค่าใช้จ่ายของภาคเรียนแต่ละเทอม และค่ารถประจำทาง ทุนนี้ทำให้หนูต้องความขยันในการทำงาน จากที่ไม่เคยทำเลย เพราะต้องช่วยพ่อแม่ทำงานให้มากขึ้นด้วยค่ะ หนูต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากที่มอบทุนการศึกษาให้เรียนจนจบ เรียบจบแล้วหนูอยากหางานทำ ไปเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์นำเที่ยว อยากไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ค่ะ