มาถึงวันนี้ได้ เพราะการสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ถ้าตัวเองมีกำลังใจดี ก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ ขอบคุณผู้ให้ทุนการศึกษา เพราะทุนนี้ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้มากจริงๆ ค่ะ

ปีนี้อยู่ ม.6 แล้ว หนูมีความฝันอยากเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังวางแผนอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ความฝันเป็นจริง สิ่งที่ตัวหนูมี คือความขยัน และกำลังใจจากครอบครัวค่ะ ที่อยากเรียนเภสัช เพราะอยากมีความรู้เรื่องยา เพราะคิดว่าจะสามารถมาดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องของตัวเองได้ค่ะ

น้องบอกว่ามาถึงวันนี้ได้ เพราะการสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ถ้าตัวเองมีกำลังใจดี ก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ ขอบคุณผู้ให้ทุนการศึกษา เพราะทุนนี้ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวได้มากจริงๆ ค่ะ