ประกาศผลการตัดสิน การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 “สายน้ำคุณค่าแห่งชีวิต”

ข่าวโครงการประกวด|

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 หัวข้อ “สายน้ำ คุณค่าแห่งชีวิต”

ข่าวโครงการประกวด|

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 หัวข้อ  "สายน้ำ

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดในโครงการ “สำนึกไทยไม่โกง”

ข่าวโครงการประกวด|

มูลนิธิยุวพัฒน์ร่วมประชาสัมพันธ์ โครงการ “สำนึกไทย ไม่โกง” ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม (นิด้า) ขอเชิญชวนโรงเรียนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเครือข่าย

ประกาศผลการตัดสิน การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 “คนไทยไม่โกง”

ข่าวโครงการประกวด|

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ขึ้นเป็น ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

สื่อสำหรับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ “คนไทย … ไม่โกง”

ข่าวโครงการประกวด|

สื่อเพลงและเรื่องสั้นสำหรับนักเรียนช่วงชั้นต่างๆ จากโครงการ "โตไปไม่โกง" โดยศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย และ ศูนย์คุณธรรม  เพื่อนำไปใช้ประกอบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อช่วยจุดประกายความคิดและปลูกฝังคุณธรรมก่อนส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์

การประกวดศิลปกรรยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 “คนไทย…ไม่โกง”

ข่าวโครงการประกวด|

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 หัวข้อ "คนไทย...ไม่โกง"

ตัดสินการประกวด ศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21 “มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวม”

ข่าวโครงการประกวด|

ตัดสินการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21 "มีส่วนร่วม เพื่อส่วนรวม" เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการตัดสินการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21

การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 21

ข่าวโครงการประกวด|

มูลนิธิยุวพัฒน์ ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนทุกช่วงชั้นส่งผลงานภาพวาดขนาด 15 x 22 นิ้ว

โครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย “พลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงประเทศ”

ข่าวโครงการประกวด|

ขอเชิญชวนน้องๆนิสิต นักศึกษา ในและนอกระบบ และเยาวชนทั่วไป อายุ 15-25 ร่วมโครงการ Gen