เช็ครายชื่อนักเรียนที่ได้รับการโอนทุนการศึกษา ปี 2566

2023-04-28T11:18:26+07:0014 มีนาคม 2023|ข่าวทุนการศึกษา|

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง) เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนเมษายน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนยุวพัฒน์ (รายใหม่) ปีการศึกษา 2566

2023-02-20T15:52:37+07:0015 กุมภาพันธ์ 2023|ข่าวทุนการศึกษา|

มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอต้อนรับ นักเรียนทุน (รายใหม่) ทั้ง 1,141 คน เข้าสู่ครอบครัวยุวพัฒน์

เช็ครายชื่อนักเรียนที่ได้รับการโอนทุนการศึกษา ปี 2565

2023-04-28T11:20:33+07:0020 มิถุนายน 2022|ข่าวทุนการศึกษา|

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง) เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนเมษายน – พฤศจิกายน

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายอาชีพ ปวช.1 – ปวช.3) ปีการศึกษา 2565

2022-02-21T21:39:05+07:0021 กุมภาพันธ์ 2022|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 - ปวช.3 ภาคเรียนละ 7,000 บาท (หรือเท่ากับปีละ 14,000 บาท)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายสามัญ ม.4 – ม.6) ปีการศึกษา 2565

2022-02-23T11:42:37+07:0021 กุมภาพันธ์ 2022|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 – ม.6 ภาคเรียนละ 3,500 บาท (หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท)

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายสามัญ ม.1 – ม.6) ปีการศึกษา 2565

2022-02-23T11:41:10+07:0021 กุมภาพันธ์ 2022|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 – ม.6 ภาคเรียนละ 3,500 บาท (หรือเท่ากับปีละ 7,000 บาท)

เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2022-05-06T16:11:34+07:001 มิถุนายน 2021|ข่าวทุนการศึกษา|

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง) เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม

Go to Top