ข่าวทุนการศึกษา

เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2021-06-01T16:23:40+00:00 1 มิถุนายน 2021|ข่าวทุนการศึกษา|

การโอนทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวพัฒน์ ระยะเวลาการโอนทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะโอนทุนให้นักเรียนทุนได้ก็ต่อเมื่อได้รับใบเกรด / ใบรับรองการเป็นนักเรียน  ของแต่ละเทอมเรียบร้อยแล้ว และเงินทุนการศึกษาแต่ละรอบจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักเรียนทุนตามวันที่ในตารางโอนทุน (ในรูปปฏิทินโอนทุนด้านล่าง) เทอมที่ 1 โอนเงินทุนการศึกษา เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2563

2020-02-13T16:18:00+00:00 13 กุมภาพันธ์ 2020|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 - ปวช.3 / เทอมละ 7,000 บาท

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-12-13T09:56:19+00:00 12 ธันวาคม 2019|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 – ม.6 / เทอมละ 3,500 บาท

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-02-15T14:19:05+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2019|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 6 ปี สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 - ม.6 / เทอมละ 3,500 บาท

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (สายอาชีพ) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-02-15T14:54:51+00:00 12 กุมภาพันธ์ 2019|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี สำหรับศึกษาต่อในระดับชั้น ปวช.1 - ปวช.3 / เทอมละ 7,000 บาท

เปิดรับสมัครขอทุนการศึกษามูลนิธิยุวพัฒน์ ประจำปี 2562

2018-10-03T11:10:35+00:00 19 กรกฎาคม 2018|ข่าวทุนการศึกษา|

ข่าวดีสำหรับโรงเรียน!!! มูลนิธิยุวพัฒน์เปิดโอกาสให้โรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ สมัครขอทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีฐานะยากจนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562 สมัครขอทุนการศึกษา เปิดทำการ วันจันทร์

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนยุวพัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-05-07T15:03:18+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2018|ข่าวทุนการศึกษา|

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันการขอรับทุนได้ทันทีที่ http://ybf.premier.co.th/scholar/student (login ด้วยหมายเลขบัตรประชาชน/หมายเลขบัตรต่างด้าว 13 หลัก  รหัสผ่าน = เลขวันเดือนปีเกิด ตัวอย่างเช่น 1 มีนาคม 2547 คือ 01032547) หากมีคำถามหรือข้อสงสัยกรุณาโทรติดต่อ 02

เช็คสถานะการโอนทุนการศึกษา เทอม 1 และ เทอม 2 ปีการศึกษา 2560

2018-06-08T10:27:16+00:00 15 กันยายน 2017|ข่าวทุนการศึกษา|

1.นักเรียนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง (รหัสขึ้นต้นด้วย 55xxx, 56xxx, C58xxx, V58xxx, C59xxx, V59xxx) - ให้ส่งใบเกรดของภาคเรียนที่ 1 และ 2