ทำหน้าที่ขายสินค้าในร้านค้าทั่วไปหรือห้างสรรพสินค้าโดยจะอธิบายรายละเอียดของสินค้าและจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้ารวมทั้งดูแลร้านค้า เช่น การจัดสินค้าหรือสถานที่ เป็นต้น

ผู้แนะนำสินค้าประจำร้าน

พนักงานขายทำงานที่ร้านค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือห้างสรรพสินค้า ทำหน้าที่ช่วยเหลือเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า ให้คำแนะนำแก่ลูกค้า อธิบายวิธีใช้สินค้าและวิธีดูแลรักษา รวมทั้งโน้มน้าวใจให้ลูกค้าอยากซื้อสินค้า ยอดขายสินค้าขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานขายด้วย ดังนั้น บริษัทหลายแห่งนอกจากจะให้เงินเดือนแก่พนักงานขายแล้วก็ยังให้คอมมิชชันหรือค่านายหน้าตามปริมาณของสินค้าที่ขายได้ เช่น บริษัทรถยนต์ บริษัทประกัน บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

ประเภทของพนักงานขาย

พนักงานขายประจำร้านค้า

ทำหน้าที่หาสินค้า และอธิบายรายละเอียดสินค้าให้ลูกค้าทราบ คิดราคาสินค้า รวมทั้งดูแลสต๊อกสินค้าและข้อมูลของลูกค้า นอกจากนี้ยังจัดสินค้าให้ดูน่าซื้อ และดูแลความสะอาดของร้านค้า

พนักงานขายนอกสถานที่

นำสินค้าไปเสนอขายให้แก่ลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามสถานที่ต่างๆ หากขายสินค้าได้แล้ว จะทำสัญญาและเลือกกำหนดวันส่งสินค้าและจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ

รอยยิ้มเป็นมิตร

คุณสมบัติสำคัญของพนักงานขาย

การยิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นคุณสมบัติที่สาคัญเป็นอย่างมากสำาหรับพนักงานขายเพราะใบหน้าที่มีแต่รอยยิ้มย่อมทำให้ลูกค้ารู้สึกดีและอยากจะใช้บริการ นอกจากนี้ พนักงานขายจะต้องสุภาพอ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ดี เพราะจะทำให้ลูกค้ารู้สึกเป็นกันเองและต้องมีความสามารถในการพิชิตใจลูกค้า สามารถทำให้ ลูกค้าไว้วางใจจึงจะขายสินค้าได้

พนักงานขาย อาชีพที่ไม่ง่าย

นอกจากเวลาพักแล้วพนักงานขายต้องยืนทำางานตลอดทั้งวันเพื่ต้อนรับดูแลลูกค้า จึงอาจทำให้เท้าเจ็บหรือบวม แม้ว่าร่างกายจะไม่ค่อยสบายหรืออารมณ์ไม่ดี ก็ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าเป็นอย่างดีด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอยู่เสมอ รวมทั้งต้องอดทนเวลาที่เจอลูกค้าที่จุกจิกจู้จี้หรือพูดจาไม่ดี นอกจากนี้ยังอาจต้องยกสินค้าหนัก ๆ ตามประเภทสินค้าที่ขายด้วย

ผู้จัดการร้าน

ดูแลความเรียบร้อยของร้านค้า

คนที่รับผิดชอบการขายและควบคุมดูแลร้านค้าขนาดใหญ่เรียกว่า ผู้จัดการร้าน ซึ่งเป็นผู้ดูแลหน้าตาของร้าน แก้ไขปัญหาทุกอย่างในร้านค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย รวมทั้งจูงใจและแนะนำให้ซื้ออสินค้า ผู้จัดการร้านส่วนใหญ่จะเป็นพนักงานที่สั่งสมประสบการณ์มานานและมีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการขายและการบริหาร ผู้จัดการร้านที่มีความสามารถมาก อาจได้รับการทาบทามจากบริษัทอื่นให้ไปร่วมงานด้วย

ดูแลลูกค้า

การทำให้ลูกค้าเก่ากลับมาซื้ออีกเป็นความสามารถของผู้จัดการร้าน ดังนั้นจึงต้องจดจำข้อมูลที่ใช้ติดต่อของลูกค้าแล้วแจ้งข่าวสารของสินค้าใหม่ๆ รวมทั้งดูแลลูกค้าขาประจำด้วยวิธีการจัดหาของสมนาคุณให้และให้บริการหลังการขาย

ดูแลร้าน

เข้าประชุมที่ร้านสาขาใหญ่ เพื่อร่วมวางเป้าหมายในการขาย สั่งสินค้าที่ขาดหรือสินค้าใหม่ จัดทำบัญชีและตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ในสต๊อกทุกวัน รวมทั้งจัดสินค้าในร้านตามความนิยมในช่วงนั้น หรือตามเทศกาล

ควบคุมพนักงาน

ดูแลควบคุมพนักงานขายตั้งแต่ 1 – 2 คน จนถึงหลายร้อยคน คัดเลือกพนักงานขายที่จะทำงานด้วยกันและแบ่งงานอย่างเหมาะสมกับความสามารถและความถนัด และอบรมเรื่องสินค้า หรือการบริการให้พนักงานขายด้วย

วิเคราะห์ตลาด

ศึกษาพฤติกรรมลูกค้าเกี่ยวกับการเลือกซื้อสินค้า เพื่อให้ทราบว่าสินค้าประเภทใด ยี่ห้อใดกำลังเป็นที่นิยม รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม ความต้องการสินค้าในอนาคต เพื่อจะได้เสนอขายสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

เทคนิคการขาย เป็นสิ่งจำเป็น

ความสามารถของผู้จัดการร้านมีผลต่อยอดขายของร้าน ผู้จัดการร้านที่เก่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่พนักงานขาย โดยเฉพาะเทคนิคในการขายซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เช่น เวลาขายสินค้าต้องพยายามอธิบายสินค้าแต่ละชิ้นให้สั้นที่สุดแต่ให้ลูกค้าเข้าใจและได้ใจความมากที่สุด เพราะหากอธิบายรายละเอียดยืดเยื้อเกินไปอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกรำคาญและหงุดหงิดได้ เป็นต้น ผู้จัดการร้านต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หาประสบการณ์ให้ตัวเองอยู่เสมอ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องพบเจอผู้คนมากมาย

อยากเป็นพนักงานขาย ต้องเรียนอะไร

พนักงานขายเป็นอาชีพที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน แต่ถ้ามีประสบการณ์ขายก็จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ และถ้ามีความรู้เฉพาะทาง เช่น การตลาด การค้าปลีก การจัดการสต๊อกสินค้า เป็นต้น ก็จะช่วยให้มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากยิ่งขึ้น ผู้ที่อยากเป็นพนักงานขายสินค้าจะต้องรักงานขาย มีบุคลิกดี มีทักษะในการสื่อสาร มุ่งมั่น อดทน และมีความซื่อสัตย์ หากสร้างผลงานหรือสั่งสมประสบการณ์ ก็จะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการร้าน

ขอขอบคุณ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ที่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูล
จากหนังสือ ‘สารานุกรมภาพการ์ตูน อาชีพรอบโลก’
เขียนโดย Eun-Ju Cho และ Soo-Jung Yoo