เมื่อได้รู้ความชอบที่ชัดเจนก็ไม่ลังเลที่จะเลือกเรียนต่อในทางที่ตัวเองชอบ เพราะถ้าได้เรียนในสิ่งที่ชอบ ก็จะมีความตั้งใจและทุ่มเทที่จะทำ

อ่านเรื่องราวต่อ >

ผลลัพธ์: โครงการทุนการศึกษา