ช่วงปิดเทอมหนูช่วยแม่รับจ้างทำสวน
และเป็นจิตอาสาให้อาหารปลาที่โรงเรียนในช่วงปิดเทอม
หนูมีความสุขกับการได้รับหน้าที่ต่างๆ
และการมีจิตอาสา การได้ช่วยคนอื่น
เป็นความภาคภูมิใจมากๆ เลยค่ะ