เรื่องเล่าจากรุ่นพี่

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่ 2018-02-09T11:49:19+00:00

ถ้าชอบภาษาอังกฤษก็ต้องฟัง พูด อ่าน เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

เสาวนีย์  บูรณะวานิช (แดง) อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์สามัญ ปี 37 จังหวัดสุรินทร์ ปัจจุบัน : ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ความตั้งใจทำให้เรียนจบเกียรตินิยมอันดับ 2 ครอบครัวภูมิใจที่เราทำได้

ฟิรดาว ตีลี (ดาว) อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญ ปี 49 จังหวัดยะลา จบการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปัจจุบันทำอะไรอยู่ ปัจจุบันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพและกฎหมายอาหาร

ดีใจที่ได้รับโอกาส…โอกาสที่ได้กลับมาเรียนต่อ

รามาวดี ดีพื้น (เมย์) อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายอาชีพ ปี 59 จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบัน : กำลังเรียนคณะศิลปศาสตร์ เอกวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ชีวิตในวัยเด็กเป็นอย่างไรบ้าง

6 ปี ที่ได้รับโอกาสในการเป็นนักเรียนทุนยุวพัฒน์

บัวชมพู พวงสิน อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์สายสามัญ ปี 56 จากจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ปัญหามีไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพ

นันทวรรณ สุทธิสุวรรณ์ หรือ อ้อน อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ รหัส V45064 เป็นคนจังหวัดสุโขทัย แนะนำตัวเองและปัจจุบันทำอะไรอยู่เอ่ย? สวัสดีค่ะ

คนที่ประสบความสำเร็จนั่นเพราะ “ความพยายาม”

หทัยกาญจน์ อิกไวย์โล (จางวางคง) ชื่อเล่น อ้อ อดีตนักเรียนทุนยุวพัฒน์ (รุ่นแรก) รหัส 35-092  เป็นคนจังหวัดสุโขทัย

ลงมือทำอย่างมุ่งมั่น สักวันฝันจะเป็นจริง

ดิฉันชื่อ อรยา ชวาเขต หรือ หน่อย อดีตนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์ รหัส  U40-094  เป็นคนจังหวัดน่าน ตอนเป็นเด็กเราเป็นยังไงบ้าง? ตอนเด็กๆ ครอบครัวดิฉันมีด้วยกันทั้งหมด