เยี่ยมนักเรียนทุนภาคตะวันออก

เยี่ยมนักเรียนทุนภาคตะวันออก 2018-03-14T13:23:41+00:00

น้องเพ็ญนภา นักเรียนทุน จ.ชลบุรี

หนูขอบคุณมากๆ ที่ให้ทุนการศึกษากับหนู เพราะทุนนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้มากๆ ก็อยากจะขอบคุณมากๆ

น้องนริญญา นักเรียนทุน จ.สระแก้ว

มาถึงวันนี้ได้ เพราะการสร้างกำลังใจให้กับตัวเอง ถ้าตัวเองมีกำลังใจดี ก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้